Chấm dứt việc chiếm giữ Nhà máy nước sạch xã An Phượng

THỨ BẢY, 28/03/2020 07:05:01

Nhà máy Nước sạch Phượng Hoàng là tài sản của UBND tỉnh nên phải được giao cho cơ quan chuyên môn tiếp nhận, khai thác, vận hành theo đúng quy định của pháp luật.

Chiều 26.3, một số người dân xã An Phượng vẫn tập trung trước cổng Nhà máy nước sạch Phượng Hoàng

Ngày 16.3, một số người dân xã An Phượng (Thanh Hà) tập trung tại cổng trụ sở UBND xã dựng lều trại, phát loa, đánh trống yêu cầu UBND xã phải thu hồi nhà máy nước về cho nhân dân. Đến chiều 17.3, khoảng 30 - 40 người kéo ra Nhà máy nước sạch xã An Phượng, đuổi lãnh đạo và công nhân ra ngoài, tự điều hành nhà máy. Hiện tại, người dân không còn tập trung trước cổng UBND xã An Phượng nhưng vẫn cắm chốt tại cổng nhà máy nước, nấu cơm, ăn uống tại chỗ.

Sự việc bắt nguồn từ việc Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Phượng Hoàng không chấp hành Kết luận thanh tra số 267/KLTTr-UBND ngày 3.2.2020 của UBND tỉnh. Trong kết luận thanh tra, UBND tỉnh yêu cầu công ty này dừng khai thác, vận hành nhà máy từ ngày 20.2 để tạm giao cho Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tiếp nhận, khai thác, vận hành.

Người dân không thể chiếm giữ, vận hành nhà máy nước vì bất cứ lý do gì. Nhà máy Nước sạch Phượng Hoàng là tài sản của UBND tỉnh nên phải được giao cho cơ quan chuyên môn tiếp nhận, khai thác, vận hành theo đúng quy định của pháp luật. UBND huyện Thanh Hà, xã An Phượng cần sớm tham mưu cho UBND tỉnh để đưa ra mô hình hoạt động phù hợp của Nhà máy nước sạch Phượng Hoàng. Tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân thực hiện đúng yêu cầu của UBND tỉnh trong kết luận thanh tra số 267; không có những hành vi vi phạm pháp luật, làm mất ổn định ở địa phương.

LÃ VỌNG (Thanh Hà)