Cơ sở massage, xông hơi trong khách sạn Hải Dương hoạt động

CHỦ NHẬT, 10/05/2020 19:04:13

Khi khách có nhu cầu, cơ sở xông hơi, massage trong khách sạn Hải Dương vẫn sẵn sàng phục vụ.

Hồi 14 giờ 15 ngày 9.5, cơ sở xông hơi, massage trong khách sạn Hải Dương trên đường Đoàn Đình Duyệt (TP Hải Dương) vẫn mở cửa đón khách (xem ảnh). Khi chúng tôi vào cơ sở trên hỏi thuê phòng xông hơi, massage, khách sạn vẫn sẵn sàng phục vụ.

Theo quy định của UBND tỉnh về phòng chống dịch Covid-19 thì các cơ sở kinh doanh dịch vụ massage, xông hơi chưa được phép hoạt động trở lại. 

Đề nghị UBND TP Hải Dương chỉ đạo xử lý. 
 
HOÀNG HÀ (TP Hải Dương)