Cổng Trường Tiểu học Kiến Quốc không an toàn

THỨ HAI, 23/11/2020 09:38:33

Tại đây từng xảy ra nhiều vụ tai nạn do học sinh, phụ huynh sang đường không chú ý an toàn.Trường Tiểu học xã Kiến Quốc (Ninh Giang) nằm ven đường tỉnh 396. Giờ học sinh tan học phụ huynh học sinh đứng tràn hai bên đường làm lòng đường bị thu hẹp (xem ảnh). Tuyến đường này còn có nhiều xe tải, xe chở container… qua lại. Nhiều lái xe đi tới đây phải dừng xe lại để chờ cho phụ huynh và học sinh về mới có thể lưu thông tiếp. Tại đây từng xảy ra nhiều vụ tai nạn do học sinh, phụ huynh sang đường không chú ý an toàn.

Người dân mong muốn có chỗ đứng chờ cho phụ huynh hoặc có người phân làn trong giờ cao điểm học sinh tan học.

NGUYỄN HÒA (Ninh Giang)