Đổ rác ven đường 395

THỨ SÁU, 22/05/2020 06:00:08

Đường tỉnh 395 đoạn qua xã Hùng Thắng (Bình Giang) có nhiều bao chứa rác thải nằm ngổn ngang (xem ảnh).

Một số bao đã bị rách, rác thải rơi ra ngoài, tràn xuống cả mương thủy lợi.

Đề nghị chính quyền địa phương sớm thu gom lượng rác thải trên và có biện pháp ngăn chặn, xử lý người đổ rác bừa bãi.

THANH HÀ (Bình Giang)