Giả danh cán bộ bán tài liệu tuyên truyền

THỨ NĂM, 19/03/2020 15:28:04

Đối tượng có số điện thoại 0985827595 giả danh cán bộ Cục Chính trị Quân khu 3...

Gần đây, một đối tượng có số điện thoại 0985827595 giả danh cán bộ Cục Chính trị Quân khu 3 gọi điện thoại tới một số đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh và Quân khu 3 để chào bán tài liệu tuyên truyền về Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Cục Chính trị Quân khu 3 chỉ cấp phát tài liệu tuyên truyền thông qua các cơ quan, đơn vị theo hệ thống tổ chức mà không bán tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị cần nâng cao cảnh giác, tránh bị mất tiền oan.

PHÙNG VĂN HẠNH (Cục Chính trị, Quân khu 3)