Học sinh hút thuốc lá ngay cổng trường

THỨ SÁU, 18/09/2020 11:17:06

Gần đây, một số học sinh hút thuốc lá ngay cổng Trường THPT Thanh Bình, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Giáo dục thường xuyên (Thanh Hà).Những học sinh này tụ tập thành nhóm, chia thuốc cho nhau hút (xem ảnh).  Đây là hình ảnh xấu trước cổng trường học.  

Các trường cần phối hợp với cha mẹ học sinh tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá cho học sinh; xây dựng và thực hiện hiệu quả mô hình trường học không khói thuốc. 

THIÊN DI (Thanh Hà)