Kênh tưới trạm bơm Bỉnh Di bị ô nhiễm

THỨ BA, 22/09/2020 06:07:53

Nguyên nhân kênh ô nhiễm do một số người dân buôn bán ở khu vực cống Dọng và sinh sống gần đó (thôn Nghĩa Dũng, xã Đại Sơn, Tứ Kỳ) đổ rác thải, nước thải trực tiếp xuống kênh


Kênh dẫn nước từ trạm bơm Bỉnh Di tưới cho khoảng 450 ha đất nông nghiệp ở các xã Hưng Đạo, Đại Sơn (Tứ Kỳ) đang bị ô nhiễm nghiêm trọng. Dòng kênh đen đặc, nhiều rác thải sinh hoạt nổi lều bều (xem ảnh). Nguyên nhân do một số người dân buôn bán ở khu vực cống Dọng và sinh sống gần đó (thôn Nghĩa Dũng, xã Đại Sơn) đổ rác thải, nước thải trực tiếp xuống kênh. Việc này không chỉ gây ô nhiễm nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp mà còn có nguy cơ gây ách tắc dòng chảy.

Đề nghị UBND xã Đại Sơn sớm có biện pháp khắc phục tình trạng trên.
PHAN NGỌC (Tứ Kỳ)