Không lạm dụng nilon quây ruộng chống chuột

THỨ HAI, 10/08/2020 11:05:16

Dùng nilon quây quanh ruộng là cách làm tốn kém, hiệu quả không cao.

Để ngăn chặn chuột cắn phá lúa mới cấy, nông dân thường dùng nilon quây quanh ruộng (xem ảnh). Đây là cách làm tốn kém, hiệu quả không cao. Biện pháp tối ưu là phải diệt chuột. Mặt khác, lúa đang trong thời kỳ bén rễ hồi xanh cần được cung cấp đủ nước, quây nilon sẽ ảnh hưởng tới việc điều tiết nước.

Đề nghị cơ quan chuyên môn tuyên truyền, hướng dẫn nông dân các biện pháp diệt chuột hiệu quả, chú trọng biện pháp diệt thủ công, sinh học. 
NGUYỄN DŨNG (Thanh Hà)