Không lạm dụng thuốc trừ cỏ để diệt lộc đông cây vải

THỨ NĂM, 28/11/2019 08:21:48

Vài năm gần đây, do thời tiết vụ đông xuân ấm nên cây vải, nhất là vải thiều ra nhiều lộc đông, tác động tới quá trình phân hóa mầm hoa, giảm khả năng ra quả.

Để hạn chế điều này, nông dân thường sử dụng thuốc trừ cỏ Ronstar 25EC diệt lộc đông. Cách làm này không mất nhiều công sức, mang lại hiệu quả. Nhưng nếu lạm dụng thuốc trừ cỏ về lâu dài sẽ ảnh hưởng tới sinh trưởng và phát triển của cây, gây ô nhiễm thực phẩm, đặc biệt ở những vùng vải sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

Để khống chế vải ra lộc đông, nông dân cần áp dụng các biện pháp thủ công như khoanh cành, chặn rễ… Nếu cây vẫn ra nhiều lộc đông thì sử dụng phân bón lá HPC97 để phun trừ.
NGUYỄN DŨNG (Thanh Hà)