Lấn chiếm sông Kim Sơn

THỨ SÁU, 22/01/2021 09:03:21

Thời gian gần đây, một số hộ dân ở xã Hùng Thắng (Bình Giang) ngang nhiên lấn chiếm bờ hữu sông Kim Sơn.



Các hộ đổ cát san lấp, xây dựng tường bao lấn ra ngoài sông từ 3 - 5 m, dọc theo chiều dài bờ sông từ 9 - 22 m; có hộ còn lấn dọc bờ sông 18 m với mục đích dựng lán trại hoặc xây dựng các công trình trái phép khác (xem ảnh). Việc san lấp, lấn chiếm lòng sông vi phạm nghiêm trọng công trình thủy lợi, làm cản trở dòng chảy.

Đề nghị UBND xã Hùng Thắng phối hợp với đơn vị quản lý công trình thủy lợi yêu cầu các hộ tự tháo dỡ công trình vi phạm và khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

HÒA KHÁNH (Bình Giang)