Nhà hàng Cây Đa gây ô nhiễm môi trường

THỨ NĂM, 18/06/2020 08:18:44

Nước thải của Nhà hàng Cây Đa xả thẳng ra đường thôn, đọng thành vũng lớn, màu đen kịt, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.Thời gian qua, nhà hàng Cây Đa ở thôn Cao Xá, xã Thái Hòa (Bình Giang) thường xuyên xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường. Do không có hệ thống thu gom, xử lý, nước thải của nhà hàng xả thẳng ra đường thôn, đọng thành vũng lớn (xem ảnh), màu đen kịt, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Đề nghị chính quyền xã Thái Hòa nhanh chóng kiểm tra, xử lý theo quy định.

LÃ VỌNG (Bình Giang)