Nhân viên bến đò Thăng Long - Thượng Vũ không đeo khẩu trang

THỨ BA, 05/05/2020 10:46:03

Trong khi hầu hết hành khách thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang thì nhân viên thu vé của bến đò Thăng Long - Thượng Vũ lại không đeo khẩu trang.


Nhân viên bến đò Thăng Long - Thượng Vũ không đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19
Để phòng chống dịch Covid-19, Ban Quản lý bến đò Thăng Long - Thượng Vũ (nối xã Thượng Vũ, Kim Thành với xã Thăng Long, Kinh Môn) đã cho cắm biển ở hai đầu bến quy định hành khách thực hiện “Người cách người 2 mét”. Mặc dù quy định của tỉnh hiện nay là mọi người chỉ phải giữ khoảng cách 1 m khi tiếp xúc nhưng do lượng hành khách sang sông quá lớn nên hầu hết các chuyến đò đều không thực hiện đúng quy định. Vào giờ cao điểm, hành khách chen chúc nhau lên đò, người và phương tiện đứng rất gần nhau. Trong khi hầu hết hành khách thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang thì nhân viên thu vé của bến đò lại không đeo khẩu trang. 

Đề nghị Ban Quản lý bến đò Thăng Long - Thượng Vũ tuyên truyền, nhắc nhở người dân và nhân viên thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch.
THANH QUẢNG (Kim Thành)