Nhiều cơ quan, đơn vị chưa rà soát, truy vết người liên quan bệnh nhân Covid-19

THỨ SÁU, 14/08/2020 09:02:29

Các ca bệnh liên quan đến nhà hàng Thế giới bò tươi có lịch trình rất phức tạp. Các cơ quan, đơn vị cũng phải rà soát, truy vết mới không sót lọt các trường hợp liên quan.

Ngày 6.8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu người đứng đầu các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp phải chịu trách nhiệm về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại tổ chức mình. Đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện không nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và để xảy ra hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý kỷ luật.

Tuy nhiên, hiện nay nhiều cơ quan, đơn vị chưa rà soát, truy vết những người từng đến nhà hàng Thế giới bò tươi ở 36 đường Ngô Quyền, TP Hải Dương (nơi bệnh nhân 867 làm việc) hoặc các địa điểm khác liên quan như phòng khám tư nhân của bác sĩ N.V.N. ở phường Tứ Minh, Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương... Nguyên nhân do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chưa chỉ đạo quyết liệt việc này.

Ca bệnh 867 chưa rõ nguồn lây, phát sinh trong cộng đồng, diễn biến rất phức tạp. 3 ca mới mắc phát hiện ngày 13.8 cũng có lịch trình rất phức tạp. Việc rà soát, truy vết hiện nay không chỉ là trách nhiệm của các địa phương, mà còn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể. Phải có sự phối hợp đồng bộ giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong rà soát, truy vết mới không sót lọt các trường hợp liên quan và chủ động triển khai phương án phòng chống dịch.

Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch cần chấn chỉnh ngay công tác này để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.

TUẤN NGUYÊN (TP Hải Dương)