Nhiều huyện chưa cập nhật tên xã mới trên cổng thông tin điện tử

THỨ BA, 07/07/2020 09:35:13

Trên cổng thông tin điện tử của các huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Cẩm Giàng, Kim Thành, Bình Giang, các xã sau khi sắp xếp, sáp nhập vẫn mang tên cũ, chưa được cập nhật tên mới.Nghị quyết 788/NQ-UBTVQH của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương có hiệu lực từ ngày 1.12.2019. Tuy nhiên, trên cổng thông tin điện tử của các huyện Tứ Kỳ, Ninh Giang, Thanh Miện, Gia Lộc, Cẩm Giàng, Kim Thành, Bình Giang, các xã sau khi sắp xếp, sáp nhập vẫn mang tên cũ, chưa được cập nhật tên mới (xem ảnh).

Thời gian từ khi nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có hiệu lực đến nay đã hơn 7 tháng, đề nghị các huyện sớm cập nhật thông tin về các xã mới trên cổng thông tin điện tử của địa phương.
NINH THÀNH (TP Hải Dương)