Nước kênh T2 ô nhiễm nghiêm trọng

THỨ TƯ, 13/05/2020 10:14:30

3 ngày nay, nước kênh T2 chảy qua thôn Kim Đôi, xã Cẩm Hoàng (Cẩm Giàng) trở nên đặc quánh, có màu đen, nổi váng, bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Khoảng 3 ngày nay, nước kênh T2 chảy qua thôn Kim Đôi, xã Cẩm Hoàng (Cẩm Giàng) trở nên đặc quánh, có màu đen, nổi váng, bốc mùi hôi thối nồng nặc, nhiều cá chết nổi lên (xem ảnh). Tuyến kênh này lấy nước từ sông Bùi thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải, có nhiệm vụ dẫn nước chính phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Cẩm Hoàng.
HÒA KHÁNH (Cẩm Giàng)