Sông Đình Đào bị ô nhiễm

THỨ BẢY, 23/11/2019 13:57:23

Tại các xã Đoàn Thượng và Đức Xương (Gia Lộc), nguồn nước của sông Đình Đào thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải đang bị ô nhiễm.

Cách đây 2 ngày, cá chết nổi trắng mặt sông Đình Đào do nguồn nước bị ô nhiễm

Nước đen kịt, đặc quánh làm cá chết hàng loạt, bốc mùi hôi thối. Tình trạng này cứ 3-4 tháng lại diễn ra 1 lần, kéo dài nhiều năm qua nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải cung cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp cho các huyện Bình Giang, Cẩm Giàng, Gia Lộc, Ninh Giang, Tứ Kỳ, Thanh Miện, TP Hải Dương và một số tỉnh lân cận.

Đề nghị Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải thường xuyên kiểm tra chất lượng nước. Cơ quan chức năng các tỉnh liên quan cần vào cuộc để ngăn chặn, xử lý tình trạng xả thải nước chưa xử lý vào hệ thống này.

LÊ TRẦN (Gia Lộc)