Sửa tên gọi các xã, thị trấn ở huyện Cẩm Giàng cho đúng

THỨ NĂM, 07/05/2020 10:04:19

Hiện có một số nơi ở huyện Cẩm Giàng tên xã, thị trấn vẫn chưa thay đổi, không thống nhất với tên mới sau khi sáp nhập.Trên đường tỉnh 394C, các cột mốc, biển chỉ dẫn đều ghi tên "thị trấn Cẩm Giàng" (xem ảnh). Trên Cổng thông tin điện tử của huyện, phần "Các xã, thị trấn" cũng vẫn ghi thị trấn Cẩm Giàng, các xã Cẩm Định, Cẩm Sơn, Kim Giang.

Thực hiện Nghị quyết 788 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ cuối năm 2019, thị trấn Cẩm Giàng và xã Kim Giang đã sáp nhập thành thị trấn Cẩm Giang; các xã Cẩm Định và Cẩm Sơn sáp nhập thành xã Định Sơn. Đề nghị huyện Cẩm Giàng chỉ đạo rà soát, sửa lại tên gọi các địa phương cho đúng.

NAM ANH (Cẩm Giàng)