Tăng thêm thời gian tiếp công dân ở bộ phận "một cửa" TP Hải Dương

THỨ SÁU, 20/11/2020 14:40:26

Đề nghị UBND TP Hải Dương chỉ đạo bộ phận "một cửa" tăng thêm thời gian tiếp công dân đến làm thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho nhân dân.


Thông báo giờ mở cửa tại bộ phận "một cửa" TP Hải Dương. Ảnh chụp sáng 19.11

Nhiều ngày qua, bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả (bộ phận "một cửa") TP Hải Dương quy định giờ mở cửa để công dân đến giao dịch thủ tục hành chính là từ 8 giờ đến 11 giờ 30 sáng, 13 giờ đến 15 giờ 30 chiều (giờ làm việc mùa đông), từ 7 giờ 30 đến 11 giờ sáng và 13 giờ 30 đến 16 giờ (giờ làm việc mùa hè). Thời gian để công dân giao dịch trực tiếp tại đây chỉ có 6 giờ/ngày. Nhiều người vì bận việc, không đến được vào khung giờ nêu trên nên gặp khó khăn.

Hiện nay, Nhà nước quy định thời gian làm việc của các cơ quan hành chính là 8 giờ/ngày, từ 7giờ 30 - 12 giờ sáng, 13 giờ - 16 giờ 30 (giờ làm việc mùa đông). Mặc dù trong ngày làm việc các cán bộ bộ phận "một cửa" cũng cần một khoảng thời gian để sắp xếp, bàn giao, luân chuyển hồ sơ song thời gian này chỉ nên từ 30 phút đến 1 giờ. Cần ưu tiên thời gian nhiều hơn cho việc tiếp nhận và trả hồ sơ cho công dân. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính cho công dân cũng nhiều hơn.

TP Hải Dương có số dân đông nên nhu cầu làm thủ tục hành chính nhiều. Đề nghị UBND TP Hải Dương chỉ đạo bộ phận "một cửa" tăng thêm thời gian tiếp công dân đến làm thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho nhân dân.

TUẤN NGUYÊN (TP Hải Dương)