Vướng mắc trong cấp điện cho công trình nước sạch xã An Phượng

THỨ HAI, 06/07/2020 08:05:32

Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương đang gặp vướng mắc trong việc cấp điện cho công trình nước sinh hoạt nông thôn ở xã An Phượng (Thanh Hà).

Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn (đơn vị đang được UBND tỉnh giao vận hành công trình nước sạch trên) đề nghị chuyển đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện từ Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Phượng Hoàng (đơn vị vận hành công trình nước trước đây) sang cho trung tâm. Do Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Phượng Hoàng còn nợ ngành điện trên 55 triệu đồng, Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn chỉ là đơn vị tạm nhận bàn giao công trình nước sạch nên theo quy định chỉ có thể thực hiện hợp đồng mua bán điện ngắn hạn. Để bảo đảm thực hiện hợp đồng mua bán điện thì Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn phải đặt cọc tiền hoặc bảo lãnh qua ngân hàng. Tuy nhiên, trung tâm chỉ được tạm nhận bàn giao công trình, không phải là chủ sở hữu nên không thể thực hiện đặt cọc hoặc bảo lãnh qua ngân hàng để ký hợp đồng mua bán điện.

Để bảo đảm cấp điện ổn định cho công trình nước sạch xã An Phượng, Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Phượng Hoàng cần sớm thanh toán tiền điện cho ngành điện. Đề nghị  UBND tỉnh sớm giao trách nhiệm quản lý, vận hành công trình nước sinh hoạt tại xã An Phượng cho một đơn vị chính thức để có thể thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.
PHAN NGỌC (Thanh Hà)