Xây nhà lấn chiếm lòng kênh T5

THỨ SÁU, 18/09/2020 06:15:05

Hiện nay, nhiều hộ dân ở khu 3, thị trấn Cẩm Giang (Cẩm Giàng) xây dựng nhà kiên cố lấn chiếm lòng kênh T5, vi phạm nghiêm trọng công trình thủy lợi.

Các hộ này xây nhà, quán bán hàng lấn ra lòng kênh từ 3 - 5 m (xem ảnh). Kênh T5 dẫn nước tưới từ trạm bơm Văn Thai, phục vụ tiêu tự chảy cho hơn 1.000 ha đất nông nghiệp của huyện Cẩm Giàng. Việc lấn chiếm lòng kênh không chỉ làm hư hại công trình thủy lợi, ảnh hưởng đến việc tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp mà còn gây ách tắc, ô nhiễm môi trường. 

HÒA KHÁNH (Cẩm Giàng)