2 cấp độ dịch Covid-19 trong tình hình mới

THỨ NĂM, 06/08/2020 19:33:50

Ngày 5.8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh xây dựng kế hoạch đáp ứng với 2 cấp độ dịch trong tình hình mới.

Cấp độ 1 là nguy cơ rất cao, có người mắc Covid-19 trong cộng đồng nhưng chưa phát hiện hoặc đã phát hiện một số trường hợp, nhưng số người mắc còn khu trú tại một vài nơi trong tỉnh. Cấp độ 2 là đã phát hiện trường hợp mắc tại nhiều địa phương trong tỉnh và có hiện tượng lây lan trong cộng đồng

Ở cấp độ 1, các cơ quan chức năng sẽ thực hiện phòng chống dịch theo phương châm 4 tại chỗ. Yêu cầu người dân khai báo trên các ứng dụng như NCOVI, Bluezone để truy vết những trường hợp tiếp xúc gần F1, F2. Tổng rà soát, truy vết những người có liên quan đi từ vùng dịch về Hải Dương, quản lý tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19, các trường hợp đi từ vùng dịch về (F1, F2, F3…).

Thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tại nhà, cơ sở tập trung và khách sạn theo quy định. Rà soát, củng cố nâng cao năng lực xét nghiệm Covid-19 tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Đối với các các cơ sở điều trị khi chưa ghi nhận ca bệnh trong cộng đồng cần triển khai thực hiện Quyết định 3088/QĐ-BYT ngày 16.7.2020 của Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí bệnh viện an toàn phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp.

Khi đã có ca bệnh trong cộng đồng cần tăng cường kiểm tra, giám sát địa phương có dịch, bảo đảm các trường hợp F1, F2 phải được lập danh sách, cách ly theo đúng quy định. Thực hiện tốt quy trình xét nghiệm - cách ly - truy vết - phong tỏa khu vực có dịch. Mỗi địa phương phải xây dựng kế hoạch cách ly y tế một khu dân cư…

Với cấp độ 2, các giải pháp thực hiện như cấp độ 1, đồng thời khẩn cấp bổ sung hoạt động đánh giá, phân loại địa phương có dịch theo hai mức là địa phương có dịch nghiêm trọng và địa phương xuất hiện dịch trong cộng đồng/địa phương có nguy cơ.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các cấp họp 2 ngày/lần để đánh giá rút kinh nghiệm, triển khai các hoạt động phòng chống dịch. Tùy tình hình dịch sẽ áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg và Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ…

PV