Bảo đảm y tế cho kỳ thi vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT 2020

THỨ BẢY, 11/07/2020 09:52:46

Sở Y tế yêu cầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y tế các địa phương kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và các đơn vị, cá nhân cung cấp suất ăn miễn phí phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh.

Để chuẩn bị tốt cho công tác y tế phục vụ kỳ thi vào lớp 10 diễn ra từ ngày 16-18.7 và kỳ thi THPT Quốc gia từ ngày 8-11.8, Sở Y tế yêu cầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Trung tâm Y tế các địa phương trong tỉnh kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và các đơn vị, cá nhân cung cấp suất ăn miễn phí phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh… Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chuẩn bị các phương tiện cần thiết để sẵn sàng xử lý nếu xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm. Bệnh viện Đa khoa tỉnh thành lập hai tổ cấp cứu lưu động cùng với cơ số thuốc, trang thiết bị, phương tiện sẵn sàng phương án sơ cấp cứu khi có yêu cầu; chuẩn bị tối thiểu 10 giường bệnh, thuốc và trang thiết bị thiết yếu sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân. Trung tâm Y tế các địa phương tăng cường phối hợp tuyên truyền, kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh; thành lập ít nhất một tổ cấp cứu lưu động; chuẩn bị từ 5-10 giường bệnh, cơ số thuốc và trang thiết bị thiết yếu sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân.

ĐỨC THÀNH