Bình Giang: 2 ngày vượt 12% chỉ tiêu hiến máu tình nguyện cả năm

THỨ SÁU, 22/05/2020 16:27:43

Ngày hội hiến máu "Bình Giang ngàn trái tim hồng" đã thu nhận được 617 đơn vị máu, vượt 12% so với chỉ tiêu tỉnh giao cả năm.

Ban Chỉ đạo vận động hiến máu huyện Bình Giang dự kiến tổ chức thêm 1 chương trình hiến máu tình nguyện vào tháng 11

Trong 2 ngày 21 và 22.5, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu huyện Bình Giang phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) tổ chức Ngày hội hiến máu "Bình Giang ngàn trái tim hồng" tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện và Trường THPT Đường An.

Đông đảo cán bộ, công chức, người lao động và người dân Bình Giang đăng ký tham gia hiến máu. 

Ban tổ chức thu nhận  617 đơn vị máu, vượt 12% so với chỉ tiêu tỉnh giao cả năm.

Từ nay đến cuối năm, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu huyện Bình Giang dự kiến tổ chức thêm 1 chương trình hiến máu tình nguyện vào tháng 11.

PV