Bình Giang phấn đấu tỷ lệ người hiến máu đạt 2%

THỨ NĂM, 21/05/2020 19:15:39

Hơn 10 năm qua, huyện Bình Giang đã thu nhận được 4.109 đơn vị máu.


Những tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện huyện Bình Giang giai đoạn 2010-2020

 Sáng 21.5, Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện (HMTN) huyện Bình Giang tổng kết 10 năm thực hiện công tác HMTN (2010-2020) và khai mạc Ngày hội hiến máu “Bình Giang ngàn trái tim hồng” năm 2020.

Giai đoạn 2010-2020, Ban Chỉ đạo HMTN huyện đã tích cực tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, giao chỉ tiêu HMTN cho các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị trong huyện. Tổ chức hơn 200 buổi truyền thông đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và nhân dân; phát trên 10.000 tờ rơi, treo trên 600 băng rôn, áp phích tuyên truyền về HMTN…

Hơn 10 năm qua, toàn huyện đã thu nhận được 4.109 đơn vị máu.

Huyện đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ dân số hiến máu đạt 2%. Giai đoạn 2020-2030, có ít nhất 30% số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước và 10% số cán bộ, công nhân, lao động trong các doanh nghiệp HMTN 1 lần/năm...

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện đã tặng giấy khen cho 5 tập thể, 14 gia đình và 83 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào HMTN và tuyên truyền, vận động HMTN giai đoạn 2010-2020.

Ngày hội hiến máu "Bình Giang ngàn trái tim hồng" diễn ra trong 2 ngày 21 và 22.5.

HN