Các đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng đều âm tính lần 2 với Covid-19

CHỦ NHẬT, 24/01/2021 17:41:58

Các đại biểu tham dự Đại hội, các phóng viên, nhân viên của tỉnh đưa tin và phục vụ tại Đại hội đều âm tính lần 2 với SARS-CoV-2.


Sáng 23.1, CDC tỉnh lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2 cho các đại biểu, nhân viên, phóng viên

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, tất cả các đồng chí trong Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các phóng viên, nhân viên của tỉnh đưa tin và phục vụ tại Đại hội đều âm tính lần 2 với SARS-CoV-2.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25.1 đến 2.2.2021 tại Hà Nội. Chỉ những trường hợp có 2 lần được xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 mới được tham dự, đưa tin, phục vụ tại Đại hội.

Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương tham dự Đại hội gồm 22 đại biểu chính thức. Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh mỗi cơ quan có 2 phóng viên tác nghiệp tại Đại hội.

​HOÀNG BIÊN