Cẩm Giàng: Hàng chục giáo viên và người thân phải tự cách ly tại nhà

THỨ NĂM, 30/07/2020 20:15:38

Theo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Giàng, trong các ngày từ 20-27.7, có 3 trường THCS tổ chức đi du lịch Đà Nẵng gồm Cẩm Điền, Cẩm Đoài và Cẩm Hưng.

Trường THCS Cẩm Đoài tổ chức cho 23 người (8 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 15 người thân) đi từ ngày 20-24.7. Đoàn của Trường THCS Cẩm Điền có 21 người (16 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 5 người thân) đi từ ngày 22-25.7. Đoàn của Trường THCS Cẩm Hưng có 29 người (11 cán bộ, giáo viên, nhân viên và 18 người thân) đi từ ngày 23-27.7. Các trường đều báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trước khi đi du lịch.

Tất cả số cán bộ, giáo viên, nhân viên và người thân đi Đà Nẵng ở 3 trường đang thực hiện cách ly tại nhà, sức khỏe ổn định. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu tất cả các trường học rà soát, nếu có cán bộ, giáo viên, nhân viên đi du lịch Đà Nẵng khi về địa phương phải khai báo y tế, thực hiện cách ly theo quy định. Khi có các biểu hiện ho, sốt cần kịp thời báo cáo chính quyền địa phương...
BM