Cẩm Giàng: Thân nhân hơn 500 người đang ở nước ngoài ký cam kết phòng dịch

THỨ SÁU, 15/01/2021 10:10:45

Từ ngày 4.1 đến nay, Công an huyện Cẩm Giàng đã phối hợp rà soát được 5.027 người địa phương đang sinh sống, học tập, lao động và làm việc ở nước ngoài.


Công an huyện Cẩm Giàng đã tổ chức cho thân nhân hơn 500 người đang ở nước ngoài ký cam kết thực hiện nghiêm túc công tác phòng dịch Covid-19

Đơn vị đã tổ chức để thân nhân hơn 500 người đang ở các nước có chung biên giới với Việt Nam như Trung Quốc, Lào, Campuchia ký cam kết tuyên truyền, vận động con em mình thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, các biện pháp phòng dịch theo quy định, không nhập cảnh trái phép.  

PV