Chỉ còn phi công người Anh, các ca nhiễm trong cộng đồng khác đã khỏi bệnh

THỨ SÁU, 29/05/2020 07:00:24

Sáng 29.5, Bộ Y tế công bố ngày thứ 43 không ghi nhận ca nhiễm từ cộng đồng, các bệnh nhân lây và phát hiện trong cộng đồng tại Việt Nam đã khỏi bệnh, ngoại trừ phi công người Anh.

Theo đó, Bộ Y tế cho biết trong số 59 bệnh nhân phát hiện từ các chuyến bay quốc tế vào Việt Nam từ cuối tháng 4 đến nay, có gần 10 người đã khỏi bệnh, tại các bệnh viện còn 49 người bệnh. Trong 49 người này, chỉ còn duy nhất bệnh nhân phi công người Anh là bệnh nhân ghi nhận từ cộng đồng và phát hiện tại Việt Nam.

Đặc biệt cho đến nay chỉ còn 24 ca bệnh/49 bệnh nhân đang điều trị là còn dương tính, 25 người còn lại đã âm tính từ 1-2 lần. Bộ Y tế cho biết đến nay 85% bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam đã bình phục (278/327 người), số đang còn dương tính chỉ chiếm 7%.

Ngày 29.5 cũng là ngày thứ 43 không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 từ cộng đồng. Tuy nhiên, chuyên gia của Bộ Y tế cho biết vẫn chưa tính đến thời điểm công bố hết dịch do nguy cơ có bệnh nhân mới từ nước ngoài về vẫn còn.

Đặc biệt trong nhóm lưu học sinh người nước ngoài học tập tại Việt Nam (thời gian vừa quan về nước và hiện đang yêu cầu được quay lại do các trường học đã mở cửa), chuyên gia, lao động kỹ thuật cao, người Việt Nam bị kẹt ở nước ngoài... sắp tới sẽ nhập cảnh vào Việt Nam số lượng lớn, trong đó riêng lĩnh vực dầu khí cần 1.600 chuyên gia (có 300 người đã đến Việt Nam).

Theo Bộ Y tế