Đào tạo kỹ năng kiểm tra nhanh thực phẩm

THỨ BẢY, 28/11/2020 11:15:11

Việc trang bị kỹ năng này sẽ giúp cho cán bộ thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm kiểm tra chất lượng của thực phẩm ngay tại hiện trường. 


Đại biểu tham gia tập huấn được hướng dẫn thực hành test nhanh kiểm tra thực phẩm

Thực hiện Đề án "Bảo đảm an toàn thực phẩm tỉnh giai đoạn 2017-2020", trong 2 ngày 26 và 27.11, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh (Sở Y tế) phối hợp Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tổ chức tập huấn thao tác, kỹ năng sử dụng bộ test kiểm tra nhanh thực phẩm. Thành phần tham dự là cán bộ chuyên môn Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh; đại diện cán bộ làm công tác quản lý về an toàn thực phẩm của Sở Công thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các Trung tâm Y tế cấp huyện, các xã, phường, thị trấn đã xây dựng mô hình thức ăn đường phố bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tại chương trình, cán bộ của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã hướng dẫn cách lấy mẫu thực phẩm phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; nguyên tắc và phương pháp lấy mẫu thực phẩm phục vụ mục đích test nhanh, phân tích chỉ tiêu hóa học, kiểm tra chỉ tiêu vi sinh; đánh giá sự phù hợp của sản phẩm theo tiêu chuẩn hiện hành... 

PV