Đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh cung cấp lịch trình các y, bác sĩ, nhân viên tiếp xúc với bệnh nhân 751

THỨ HAI, 10/08/2020 17:39:41

Yêu cầu các nhân viên y tế đã tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân số 751 kê khai đầy đủ, chi tiết thông tin cá nhân, lịch trình di chuyển, tiếp xúc từ ngày 5.8 đến nay.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ở TP Hải Dương và Bệnh viện Đa khoa tỉnh, UBND TP Hải Dương đã đề nghị Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh chỉ đạo, yêu cầu các nhân viên y tế đã tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân số 751 kê khai đầy đủ, chi tiết thông tin cá nhân, lịch trình di chuyển, tiếp xúc từ ngày 5.8 đến nay. Rà soát, truy vết các trường hợp khác tại bệnh viện đã tiếp xúc với bệnh nhân số 751 và thông báo kết quả về UBND TP Hải Dương, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố và các đơn vị liên quan trước 16 giờ chiều nay.

UBND TP Hải Dương đề nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện ngay các biện pháp phân luồng, cách ly y, bác sĩ, nhân viên y tế và bệnh nhân đang điều trị; người nhà bệnh nhân và các đối tượng khác trong khu vực bệnh viện.
PV