Đường dây nóng về Covid -19 nhận từ 30-40 cuộc gọi mỗi ngày

THỨ NĂM, 13/02/2020 11:44:08

Từ khi công bố (ngày 2.2) đến nay, trung bình mỗi ngày đường dây nóng trả lời các thông tin liên quan đến dịch bệnh do virus Corona (Covid-19) của tỉnh (0866028926) tiếp nhận từ 30-40 cuộc gọi.

Các cuộc gọi đến chủ yếu phản ánh tình hình người Trung Quốc đi và đến Hải Dương, thông tin về tình hình dịch bệnh trong tỉnh, đề nghị được tư vấn, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Một số doanh nghiệp gọi đến nhờ giải đáp những thắc mắc xung quanh việc cách ly đối với người lao động Trung Quốc quay trở lại làm việc... Cán bộ trực đường dây nóng đã kịp thời giải đáp các thắc mắc.  
HUYỀN TRANG