[Infographics] 76 đơn vị được thực hiện xét nghiệm khẳng định covid-19

THỨ BẢY, 26/09/2020 16:45:08

HIện cả nước có 76 đơn vị được thực hiện xét nghiệm khẳng định COVID-19.