[Infographics] Cách ly y tế 8.869 người để phòng dịch COVID-19

THỨ NĂM, 28/05/2020 15:05:55

Theo thông tin từ tiểu Ban điều trị, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch được theo dõi sức khỏe (cách ly) tại Việt Nam là 8.869 người.

Tính từ 6 giờ ngày 16.4 đến 6 giờ 15 ngày 28.5, đã 42 ngày Việt Nam bảo vệ được thành quả bước đầu trong công cuộc chống dịch COVID-19 là không có ca lây nhiễm trong cộng đồng.