[Infographics] Chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030

THỨ BẢY, 12/09/2020 11:39:29

Mục tiêu của chiến lược là giảm số người mới nhiễm HIV và tử vong liên quan đến AIDS, chấm dứt bệnh AIDS tại Việt Nam vào năm 2030, giảm tối đa tác động của HIV/AIDS đến sự phát triển kinh tế-xã hội.