[Infographics] Rượu methanol gây độc cho cơ thể như thế nào?

CHỦ NHẬT, 27/01/2019 08:33:58

Methanol là dạng rượu cồn đơn giản nhất, chất lỏng nhẹ, bay hơi, không màu, dễ cháy với mùi đặc trưng. Ngộ độc methanol có thể dẫn đến tử vong.