Kim Thành hỗ trợ mỗi tổ "Covid cộng đồng" 500.000 đồng

THỨ HAI, 08/03/2021 16:20:43

Ngoài hỗ trợ của huyện, các xã, thị trấn trên địa bàn cũng có hỗ trợ dành cho 746 tổ "Covid cộng đồng".


Thành viên tổ "Covid cộng đồng " xã Kim Tân giám sát, nhắc nhở người dân thực hiện các quy định phòng chống dịch

Huyện Kim Thành đã quyết định hỗ trợ 500.000 đồng cho mỗi tổ "Covid cộng đồng", kinh phí được trích từ nguồn ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19 của các tổ chức, cá nhân dành cho huyện.         

Ngoài hỗ trợ tiền mặt, huyện Kim Thành cũng hỗ trợ một số nhu yếu phẩm như: gạo, dầu ăn, mì chính, nước mắm, thịt... cho các thành viên tổ "Covid cộng đồng".
Hiện các xã, thị trấn trong huyện Kim Thành đều trích kinh phí từ các nguồn để hỗ trợ tổ "Covid cộng đồng" tại địa phương.

Huyện Kim Thành hiện có 746 tổ "Covid cộng đồng" với hơn 1.600 thành viên, giám sát, quản lý hơn 44.000 hộ dân.

PV