Kim Thành: ​Tất cả các xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia y tế

THỨ BA, 11/02/2020 10:28:22

Năm 2019, huyện Kim Thành đầu tư gần 5 tỷ đồng xây Trạm Y tế xã Việt Hưng (cũ) và cải tạo Trạm Y tế xã Kim Xuyên.

Đến nay, 100% số xã, thị trấn trong huyện đều đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn đến năm 2020.

Trong năm 2019, trạm y tế các xã, thị trấn trong huyện đã khám, chữa bệnh cho trên 168.000 lượt người, vượt 5% kế hoạch.

Năm 2020, huyện Kim Thành phấn đấu duy trì 100% số xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế; tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị, dụng cụ y tế cho các địa phương nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chủ động phòng chống các loại dịch bệnh phát sinh...
PV