Lấy 2000 mẫu bệnh phẩm xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp Elisa

THỨ TƯ, 02/09/2020 12:46:07

CDC tỉnh Hải Dương dự kiến lấy 2000 mẫu huyết thanh để xét nghiệm xác định tình trạng miễn dịch sau nhiễm SARS-CoV-2 ở nhóm người nguy cơ cao phơi nhiễm Covid-19.

Từ ngày 4-6.9 tới, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ phối hợp với Trung tâm Y tế các huyện Bình Giang, Nam Sách và TP Hải Dương lấy mẫu huyết thanh để xét nghiệm Elisa xác định tình trạng miễn dịch sau nhiễm SARS-CoV-2 ở nhóm người nguy cơ cao phơi nhiễm Covid-19.

Dự kiến sẽ lấy 2000 mẫu bệnh phẩm trong đó TP Hải Dương lấy 1600 mẫu, Nam Sách và Bình Giang mỗi huyện 200 mẫu. Đối tượng lấy mẫu là người từ TP Đà Nẵng trở về Hải Dương từ ngày 1.7-31.7; người đã đến nhà hàng Thế giới bò tươi số 36 Ngô Quyền, TP Hải Dương  từ ngày 15.7-20.7; người dân trong ổ dịch và vùng phong tỏa cách ly y tế.

ĐỨC THÀNH