Sau sáp nhập, Trạm Y tế hoạt động thế nào?

CHỦ NHẬT, 31/05/2020 14:45:37

Sau gần 5 tháng chính thức đi vào hoạt động, các Trạm Y tế sau sáp nhập đã dần ổn định.

Trạm Y tế xã Kim Liên (Kim Thành) thành lập trên cơ sở sáp nhập Trạm Y tế xã Kim Lương và Trạm Y tế xã Kim Khê (cũ). Mỗi nhân viên của trạm được giao phụ trách chính 1 chương trình và phối hợp thực hiện từ 1-2 chương trình khác

Giảm số lượng cuộc họp

Trước đó, Sở Y tế quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế (TYT) xã mới sau khi sáp nhập phải thực hiện theo đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và các quy định của pháp luật. Khi bàn giao phải giữ nguyên hiện trạng số lượng viên chức, lao động hợp đồng đang làm việc; tài sản, tài chính, đất đai, tài liệu, hồ sơ và các vấn đề khác có liên quan. Sau sáp nhập, các TYT phải cơ cấu lại đội ngũ viên chức theo vị trí việc làm được phê duyệt, bảo đảm hợp lý về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chức danh nghề nghiệp. Trong quá trình sắp xếp, sáp nhập TYT, tổng số người làm việc của trạm không thay đổi so với chỉ tiêu  được UBND tỉnh giao.

Thông thường, hằng tuần các TYT đều tổ chức cuộc họp giao ban để triển khai các nhiệm vụ, nội dung công việc. Tuy nhiên, sau sáp nhập việc này gặp nhiều khó khăn do các cán bộ, nhân viên ở các cơ sở phải di chuyển đến trụ sở chính để họp. Cuộc họp cũng không thể tập hợp được hết toàn bộ cán bộ, nhân viên vì các cơ sở vẫn phải bố trí người trực theo quy định. Do đó, nhiều TYT sau sáp nhập đã chủ động giảm bớt họp hành, thường chỉ giao ban toàn trạm khoảng 1 lần/tháng. Ngoài ra, tùy theo tình hình, nhiệm vụ và các cơ sở có thể tổ chức các cuộc họp đột xuất.

TYT xã Chí Minh (Tứ Kỳ) được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 TYT của các xã cũ: Đông Kỳ, Tây Kỳ và Tứ Xuyên. Hiện trạm có 15 cán bộ, nhân viên. Trong đó có 1 trạm trưởng chịu trách nhiệm quản lý chung và 3 trạm phó phụ trách từng cơ sở. Bác sĩ Nguyễn Thị Hoan, phụ trách TYT xã Chí Minh cho biết: "Chúng tôi đã thành lập một nhóm trên Zalo để triển khai những nội dung công việc được giao. Mọi vấn đề cần thiết đều có thể trao đổi trên nhóm để kịp thời triển khai mà không mất nhiều thời gian. Cách này phù hợp với điều kiện làm việc của nhân viên TYT, nhất là khi dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp trong thời gian qua. Các hoạt động phòng chống dịch bệnh đã được triển khai kịp thời".

Phát huy tinh thần trách nhiệm

Sau sáp nhập, TYT phải bảo đảm hoạt động trong giờ hành chính và trực ngoài giờ tại tất cả các cơ sở làm việc. Trạm trưởng có quyền điều động, bố trí nhân lực tại các cơ sở để phù hợp với yêu cầu thực tế công việc. Trụ sở chính và các cơ sở 1, cơ sở 2 (tùy theo số lượng xã sáp nhập) duy trì chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế như khám chữa bệnh, tiêm chủng... như trước đây. Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh sau khi sáp nhập chính là thống kê số liệu, làm báo cáo hoạt động khám chữa bệnh, các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, dân số... sẽ phải thêm một bước là tổng hợp từ trụ sở chính và các cơ sở.  

TYT xã Kim Liên (Kim Thành) thành lập trên cơ sở sáp nhập TYT xã Kim Lương và TYT xã Kim Khê cũ. Mỗi nhân viên của trạm được giao phụ trách chính 1 chương trình song song với việc phối hợp thực hiện từ 1-2 chương trình khác. TYT xã Định Sơn (Cẩm Giàng) được thành lập trên cơ sở sáp nhập TYT xã Cẩm Định và Cẩm Sơn cũ. Trụ sở chính được đặt tại TYT xã Cẩm Định (cũ) với 6 người làm việc, cơ sở 1 là TYT xã Cẩm Sơn (cũ) có 4 người. Hiện trạm có 1 trạm trưởng và 2 trạm phó, giảm 1 trạm trưởng so với thời điểm chưa sáp nhập. Theo hướng dẫn hoạt động của Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng, TYT bố trí trực 2 người tại trụ sở chính và 1 người tại cơ sở 1 trực ngoài giờ. Do dân số của xã Cẩm Định (cũ) là hơn 7.000 dân, đông hơn so với Cẩm Sơn (cũ) nên một số chương trình như tiêm chủng mở rộng, dân số-KHHGĐ được giao cho nhân viên ở trụ sở chính. Ngoài tập hợp số liệu, thống kê báo cáo thì nhân viên phụ trách chính còn có nhiệm vụ tổng hợp số liệu của cơ sở 1 để hoàn thiện báo cáo của toàn trạm. Khối lượng công việc nhiều hơn nên đòi hỏi các nhân viên phải nâng cao tinh thần trách nhiệm.

Toàn tỉnh đã thành lập 25 TYT xã mới trên cơ sở sáp nhập 55 TYT xã cũ. Điều này phù hợp với mục tiêu đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Theo một số trạm trưởng, việc sáp nhập đòi hỏi cán bộ lãnh đạo phải sâu sát hơn nữa, các nhân viên phát huy tinh thần trách nhiệm phối hợp làm việc để hoạt động một cách hiệu quả.

HOÀNG QUÂN