Tăng cường tuyên truyền về Luật Bảo hiểm y tế

THỨ BA, 30/06/2020 08:39:59

Các đơn vị treo băng rôn tại cổng ra vào và nơi tập trung đông người với các thông điệp: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Sở Y tế đã đề nghị các đơn vị trực thuộc tăng cường tuyên truyền về chính sách pháp luật bảo hiểm y tế (BHYT) nhân kỷ niệm Ngày BHYT Việt Nam 1.7, với chủ đề năm nay là “Thực hiện nghiêm Luật BHYT hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”.

Theo đó, các đơn vị treo băng rôn tại cổng ra vào và nơi tập trung đông người với các thông điệp: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, hướng tới BHYT toàn dân; tham gia BHYT để chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng; thực hiện BHYT hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình; thực hiện nghiêm Luật BHYT nhằm bảo đảm an sinh xã hội và phát triển bền vững...

Các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về BHYT; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh; phòng chống các hành vi lạm dụng, gian lận, trục lợi Quỹ BHYT...
THẾ ANH