Thành lập cơ sở 2 thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị bệnh nhân Covid-19

THỨ BA, 23/02/2021 16:52:25

Cơ sở 2 thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh được đặt tại Trường Đại học Sao Đỏ. Cơ sở này sẽ giải thể khi công bố hết dịch và có văn bản chỉ đạo của cấp thẩm quyền. 

Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh vừa quyết định tạm thời thành lập cơ sở 2 thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh để thu dung, điều trị và cách ly bệnh nhân Covid-19. Cơ sở này đặt tại Trường Đại học Sao Đỏ (Chí Linh) do Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh trực tiếp chỉ đạo, điều hành, phân công công việc đối với cán bộ, nhân viên làm việc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế. Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh giao Giám đốc bệnh viện trưng dụng cán bộ viên chức, người lao động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh (trừ nhân viên y tế đang có thai, đang cho con bú và sức khỏe yếu) và các nhân viên y tế khác do Sở Y tế điều động tham gia thực hiện nhiệm vụ. Cơ sở 2 có quy mô 250 giường bệnh, sử dụng trang thiết bị của Bệnh viện Đa khoa tỉnh và trang thiết bị do Sở Y tế và các đơn vị khác trang cấp hoặc điều chuyển.

Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức và hoạt động của cơ sở 2 theo quy định pháp luật. Sở Tài chính tổng hợp, cân đối nguồn kinh phí thực hiện, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn các vấn đề liên quan đến môi trường và xứ lý rác thải y tế cho cơ sở 2. Công an tỉnh phối hợp với Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh cử lực lượng bảo đảm an ninh, an toàn. Chủ tịch UBND TP Chí Linh có trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp với Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong việc thiết lập, vận hành có hiệu quả cơ sở này...

MINH NGUYÊN