Thêm 15 xã, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế

THỨ BA, 21/01/2020 12:02:44

Năm 2019, toàn tỉnh có thêm 15 xã, thị trấn được UBND tỉnh công nhận đạt tiêu chí quốc gia về y tế.

Đó là các xã Ứng Hòe, Hồng Dụ, Ninh Hải, Hiệp Lực, thị trấn Ninh Giang (Ninh Giang); các xã Lê Hồng, Đoàn Kết, Tân Trào, Tứ Cường (Thanh Miện); Kim Xuyên, Tuấn Việt (Kim Thành); Hưng Đạo (Tứ Kỳ); Vĩnh Hưng (Bình Giang); Thanh Quang (Thanh Hà); Quyết Thắng (TP Hải Dương).
Đến nay, toàn tỉnh đã có 230 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế, chiếm hơn 97%, vượt mục tiêu đề án của tỉnh là đến hết năm 2020 có hơn 95% số xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí này.

Năm 2020, Sở Y tế đề nghị các địa phương tăng cường xây dựng xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung trang thiết bị cho trạm y tế, đặc biệt ở các xã khó khăn...
PV