Thêm 47 người nước ngoài hết thời hạn cách ly y tế tại khách sạn

THỨ BẢY, 06/06/2020 14:25:06

Sau khi rời khách sạn, 47 người này về 6 doanh nghiệp trong tỉnh và tiếp tục được theo dõi sức khỏe, hạn chế làm việc, tiếp xúc với người khác.


Khách sạn Asean (TP Hải Dương) nơi cách ly người lao động nước ngoài

Sáng 6.6, có thêm 47 người lao động nước ngoài cách ly y tế tại khách sạn đã có kết quả âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 và hết thời gian cách ly 14 ngày theo quy định. 

Trong thời gian cách ly tại khách sạn, những người này được theo dõi, cách ly y tế theo đúng quy định. Sau khi làm thủ tục rời khách sạn, 47 người về 6 doanh nghiệp trong tỉnh và tiếp tục được theo dõi sức khỏe, hạn chế làm việc, tiếp xúc với người khác.

Ngày 23.5, 47 người này nhập cảnh vào Việt Nam và về cách ly ở 2 khách sạn tại TP Hải Dương. 44 người ở khách sạn Asean, 3 người ở khách sạn Purple Lotus. 

THẾ ANH