Thiết bị y tế từng "đắp chiếu" đã được đưa vào sử dụng

THỨ TƯ, 02/12/2020 07:01:50

Toàn bộ số máy móc, trang thiết bị y tế từng "đắp chiếu" tại 5 Trung tâm Y tế cấp huyện đã được đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

>>> Hàng chục thiết bị y tế tiền tỷ "đắp chiếu"

Theo ông Phạm Mạnh Cường, Giám đốc Sở Y tế, đến thời điểm này toàn bộ số máy móc, trang thiết bị y tế chưa sử dụng theo Kết luận số 202/KL-TTr ngày 18.3.2020 của Chánh Thanh tra tỉnh tại 5 Trung tâm Y tế cấp huyện gồm: Nam Sách, Thanh Hà, Cẩm Giàng, Gia Lộc và thị xã Kinh Môn đã được đưa vào sử dụng, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Phần lớn số trang thiết bị này mua từ cuối năm 2019. Tháng 3.2020, khi Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra, các đơn vị chưa bố trí kịp nhân lực và vật tư để vận hành. Thời điểm mua các trang thiết bị này đã qua thời gian đấu thầu hóa chất, vật tư tiêu hao tập trung của ngành, trong đó có các loại hóa chất, vật tư tiêu hao sử dụng cho các loại máy này. Lúc đó, nếu các đơn vị mua nhỏ lẻ bên ngoài sẽ phải chịu mức giá cao, gây khó khăn khi thanh toán theo quy định của bảo hiểm y tế; đồng thời hàng mua ngoài thị trường không qua đấu thầu cũng có nhiều nguy cơ không bảo đảm chất lượng. Các Trung tâm Y huyện Nam Sách, Thanh Hà, thị xã Kinh Môn thiếu nguồn nhân lực do nhiều cán bộ y tế có năng lực, có thể vận hành thiết bị y tế mới đã chuyển ra ngoài làm việc... 

Đến nay, Sở Y tế đã tiến hành xong công tác đấu thầu tập trung hóa chất, vật tư tiêu hao cho các đơn vị y tế, trong đó có vật tư hóa chất của các thiết bị này. Sở chỉ đạo, hỗ trợ các đơn vị chủ động đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn cho nhân viên y tế, bảo đảm vận hành tốt các trang thiết bị y tế của đơn vị.

Tháng 3.2020, Thanh tra tỉnh đã thực hiện thanh tra về việc quản lý, sử dụng Quỹ Bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao và đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh, các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và một số cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2019. Kết quả, tính đến thời điểm kiểm tra, tại 5 Trung tâm Y tế cấp huyện nêu trên có nhiều trang thiết bị ít được sử dụng, thậm chí hàng chục thiết bị chưa sử dụng, tổng trị giá trên 50 tỷ đồng.
PV