Thực hiện nghiêm cách ly y tế tại khách sạn

THỨ BẢY, 06/06/2020 12:02:10

Doanh nghiệp nào có nhu cầu đón lao động nước ngoài sẽ đăng ký danh sách và đề xuất phương án, phương tiện đưa đón, cách ly trình UBND tỉnh phê duyệt.


Khách sạn Purple Lotus là 1 trong 9 khách sạn được tỉnh trưng dụng làm nơi cách ly y tế tập trung

Ngày 5.6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương thông tin về các khách sạn đã được tỉnh trưng dụng làm cơ sở cách ly y tế tập trung tới các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh có nhu cầu mời nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp từ nước ngoài đến Hải Dương làm việc. Các khách sạn gồm: Trường Thành, Lotus Hải Dương, Purple Lotus, Hoàng Gia, 168 Hotel, Nam Cường Hải Dương, Asean, Duy Anh (TP Hải Dương) và Duyên Hải 1 (TP Chí Linh).

Doanh nghiệp nào có nhu cầu sẽ đăng ký danh sách và đề xuất phương án, phương tiện đưa đón, cách ly trình UBND tỉnh phê duyệt. Nộp hồ sơ đề nghị giải quyết cho chuyên gia nhập cảnh (lập danh sách riêng đối với số chuyên gia đã có thị thực còn hạn; số chuyên gia cần cấp thị thực) kèm theo văn bản phê duyệt của UBND tỉnh tại Bộ Công an (Cục Quản lý xuất nhập cảnh) để xem xét giải quyết.

Công an tỉnh cử cán bộ giám sát chặt chẽ việc đưa đón chuyên gia bằng xe riêng từ sân bay hoặc cửa khẩu, cảng biển về cơ sở cách ly; phối hợp với lực lượng quân đội quản lý các cơ sở cách ly nhằm bảo đảm an toàn và phòng chống dịch bệnh. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm Quyết định số 1201/QĐ - BCĐ ngày 8.5.2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống Covid - 19 tỉnh ban hành quy định tạm thời về cách ly y tế tại khách sạn trên địa bàn tỉnh Hải Dương cho người nước ngoài.

THẾ ANH