Tiêm bổ sung vaccine bại liệt cho 52.745 trẻ

THỨ NĂM, 08/10/2020 10:00:39

Dự kiến trong 2 ngày 16 và 17.11, ngành y tế triển khai tiêm bổ sung vaccine bại liệt (IPV) đủ 3 tuýp (1, 2 và 3) cho 52.745 trẻ sinh từ ngày 1.3.2016-28.2.2018 trong toàn tỉnh.

Địa điểm tiêm tại Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn.

Lý do tiêm bổ sung vì những trẻ sinh trong khoảng thời gian trên thực hiện chuyển đổi sử dụng vaccine bại liệt dạng uống (tOPV) chỉ có 2 tuýp (1 và 3) trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Theo đánh giá tồn lưu miễn dịch với bại liệt của Tổ chức Y tế thế giới thực hiện trong các năm 2017 và 2018 trên nhóm trẻ chưa được tiêm vaccine IPV cho thấy chỉ có 13,1% số trẻ có kháng thể virus kháng bại liệt tuýp 2. Tuy nhiên, tồn lưu kháng thể trong nhóm trẻ này cũng nhanh chóng mất đi sau 4 tháng theo dõi, bởi phần lớn là kháng thể do mẹ truyền cho. Như vậy, nhóm trẻ nêu trên gần như không có kháng thể phòng bại liệt tuýp 2 nên cần tiêm bổ sung vaccine IPV.

Những trẻ sinh trước và sau thời điểm từ ngày 1.3.2016 - 28.2.2018 đều được sử dụng vaccine bại liệt dạng tiêm đủ 3 tuýp trong chương trình tiêm chủng mở rộng nên không cần tiêm bổ sung.

ĐỨC THÀNH