TP Hải Dương: Kiểm tra nhiều cơ sở, cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống

THỨ TƯ, 15/01/2020 21:27:24

Qua kiểm tra, đa số các cơ sở bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm, có nguồn gốc rõ ràng, có nhãn mác, thời hạn sử dụng theo quy định.

Từ ngày 17.12.2019 đến ngày 14.1, Phòng Y tế TP Hải Dương phối hợp tổ chức kiểm tra công tác an toàn thực phẩm (ATTP) tại 32 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực thẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Qua kiểm tra đa số các cơ sở bảo đảm chất lượng ATTP, có nguồn gốc rõ ràng, có nhãn mác, thời hạn sử dụng theo quy định. Cơ sở vật chất, trang thiết bị cơ bản bảo đảm đủ điều kiện kinh doanh... Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ sở giết mổ gia cầm tại khu vực chế biến, cống thoát nước thải lộ thiên, không có nắp đậy. Qua kiểm tra nhanh bằng máy, còn có cửa hàng sử dụng rau sống có dư lượng thuốc bảo vệ thực phẩm vượt ngưỡng cho phép....

Từ nay đến áp Tết, đoàn dự kiến kiểm tra tại 18 cơ sở kinh doanh khác, tập trung vào các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhóm thực phẩm sử dụng nhiều trong ngày Tết.

PHAN ANH