Xét nghiệm Covid-19 cho các đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng

THỨ HAI, 18/01/2021 16:01:53

Chỉ những trường hợp có 2 lần xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 mới được tham dự, đưa tin, phục vụ tại Đại hội.


Phóng viên Báo Hải Dương được xét nghiệm SARS-CoV-2 

Sáng 18.1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 cho các đồng chí trong Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các phóng viên, nhân viên của tỉnh đưa tin và phục vụ tại Đại hội.

Các đại biểu và những người tham dự Đại hội sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm vào ngày 23.1. Chỉ những trường hợp có 2 lần xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 mới được tham dự, đưa tin, phục vụ tại Đại hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ ngày 25.1 đến 2.2.2021 tại Hà Nội. Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Hải Dương tham dự Đại hội gồm 22 đại biểu chính thức. Báo Hải Dương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh mỗi cơ quan có 2 phóng viên tác nghiệp tại Đại hội.

HOÀNG BIÊN