Chậm cập nhật thông tin trên ứng dụng

THỨ SÁU, 03/12/2021 11:22:23

20 ngày sau khi hoàn thành mũi tiêm thứ 2, các ứng dụng vẫn chưa cập nhật đầy đủ thông tin tiêm chủng.


Tiêm từ ngày 18.10 nhưng đến ngày 2.12, Sổ sức khỏe điện tử vẫn chưa cập nhật thông tin tiêm vaccine phòng Covid-19

Các ngày 18.10 và 10.11 vừa qua, tôi đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Sau khi tiêm xong, tôi được nhân viên của đơn vị này hướng dẫn cài đặt ứng dụng PC-Covid và Sổ sức khỏe điện tử.

Đây là các ứng dụng sẽ cập nhật thông tin tiêm chủng của người dân. Nhưng đến nay đã hơn 20 ngày sau khi hoàn thành mũi tiêm thứ 2, các ứng dụng này vẫn chưa cập nhật đầy đủ thông tin tiêm chủng của tôi.

Qua tìm hiểu, tôi biết có trường hợp người dân dù mới tiêm 1 mũi nhưng lại được hiển thị đã tiêm 2 mũi trên ứng dụng PC-Covid. Người tiêm ở Hải Duơng nhưng ứng dụng lại cập nhật tiêm ở Hà Nội, thời gian tiêm cũng không đúng.

TÂM PHÚC (TP Hải Dương)