Đường thi công dở dang

THỨ BA, 20/09/2022 07:23:15

Đoạn đường đã được gia cố nền xuất hiện nhiều ổ gà, gây khó khăn cho việc đi lại, nguy cơ mất an toàn giao thông.


Đoạn đường đã được gia cố nền, trải đá dăm qua xã Tân Việt xuất hiện nhiều ổ gà
 
Đầu năm 2022, huyện Thanh Hà triển khai thi công đoạn đường huyện từ miếu Bà Tài (xã Tân Việt) đến nhà hàng Đình Quân (xã Cẩm Chế). Đoạn qua xã Tân Việt, đơn vị thi công đã gia cố nền đường, trải đá dăm. Tuy nhiên, do vướng mặt bằng ở xã Cẩm Chế, nhà thầu đã dừng thi công nhiều ngày qua. Vì vậy, gần 700 m đường vẫn chưa hoàn thiện.

Đoạn đường đã được gia cố nền xuất hiện nhiều ổ gà, gây khó khăn cho việc đi lại, nguy cơ mất an toàn giao thông. Ngày nắng, đường bụi mù mịt, ảnh hưởng tới đời sống và sức khoẻ người dân sinh sống ở hai bên đường. 
TUỆ GIANG (Thanh Hà)